Coach4you politika privatnosti

Politika privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Coach4You j.d.o.o. Kliška ulica 5, Zagreb, OIB 52302717831 (dalje: COACH4YOU) pruža uslugu individualnih treninga, savjetovanja, mentoriranja te franšiziranja na području Republike Hrvatske. Korisnik sklapa ugovor s COACH4YOU kojim stječe pravo korištenja odabrane usluge ili daje izričitu privolu na obradu osobnih podataka COACH4YOU u slučaju jednokratnog korištenja usluge. Tako društvo COACH4YOU obrađuje osobne podatke korisnika te se smatra Voditeljem obrade osobnih podataka. Niže u tekst možete pročitati kako postupamo sa osobnim podacima Korisnika.

Podatci koje prikupljamo o Korisnicima

Ovisno o vrsti usluge korisnika, Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i/ili bilježi sljedeće podatke; ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja, telefonski broj, e-mail, datum rođenja i fotografiju. Prikupljeni osobni podaci nam omogućuju da Vam osiguramo neometano i sigurno korištenje naših usluga.

Kako koristimo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke koristimo na odgovarajući način u situacijama u kojima je obrada Vaših osobnih podataka potrebna, primjerice:

 • Za ispunjavanje ugovornih obveza
 • Za odgovaranje na vaše upite
 • Za slanje obavijesti o promjenama vezanima uz naše usluge

S kime dijelimo podatke o Korisnicima?

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo niz poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. U tom slučaju trećim osobama pružamo samo one osobne podatke koje su potrebne za izvršavanje usluga i zabranjujemo upotrebu osobnih podataka Korisnika u bilo koje druge svrhe. Na primjer, usluge obrade vaših osobnih podataka možemo podijeliti sa:

 • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera koje mogu sadržavati vaše osobne podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);
 • trećim osobama koje osiguravaju kontrolu pristupa ovlaštenim Korisnicima u svim fitnes centrima u Republici Hrvatskoj,
 • trećim osobama koje pružaju knjigovodstvene usluge;
 • trećim osobama koje pružaju usluge naplate potraživanja (agencije za naplatu potraživanja i/ili odvjetnici), a u slučaju ako Korisnik ne podmiri svoje obveze u roku;

Prava Korisnika

Jedan od temeljnih ciljeva Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) je zaštiti i definirati prava pojedinaca u odnosu na zaštitu privatnosti. Čak i ako već obrađujemo određene osobne podatke Korisnika, ostvarujete određena prava.

Kako biste ostvarili navedena prava, molimo Vas da nas kontaktirate. Postupit ćemo po Vašem zahtjevu bez odgode. Molimo Vas da vodite računa da ćemo voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima, kako bismo mogli riješiti bilo koje potencijalne nesuglasice.

Na temelju Uredbe o zaštiti osobnih podataka, na raspolaganju imate sljedeća prava:

Pravo na prigovor

Ovo pravo omogućuje Korisnicima da prigovore obradi osobnih podataka, u onim slučajevima kada obradu osobnih podataka vršimo na temelju legitimnih interesa ili je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa. Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na tim osnovama.

Ako nismo u mogućnosti pokazati da imamo uvjerljivu i legitimnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, a koja nadilazi prava i interese Korisnika, prestat ćemo s obradom Vaših osobnih podatka.

Pravo na povlačenje privole

U slučajevima u kojima je Korisnik dao privolu za određene radnje, ovlašteni ste povući danu privolu u bilo kojem trenutku i mi ćemo prestati s korištenjem osobnih podataka u tu svrhu, osim ako smatramo da postoji alternativna pravna osnova kojom bismo opravdali daljnju obradu osobnih podataka u tu svrhu, u kojem slučaju ćemo o tome obavijestiti Korisnika.

Pravo na pristup

U bilo kojem trenutku Korisnik je ovlašten zatražiti presliku informacija koje imamo, kao i zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Postoji mogućnost da ćemo Korisnika tražiti dodatne podatke vezane za zahtjev. Ako Korisniku omogućimo uvid u podatke koje imamo, to ćemo učiniti bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije ‘očito neosnovana ili pretjerana’. U slučaju da zatražite dodatne preslike osobnih podataka, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Zahtjev Korisnika može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno.

Pravo na brisanje

U određenim okolnostima, Korisnik je ovlašten zatražiti da “izbrišemo” osobne podatke. Primjerice, takvo pravo postoji u sljedećim slučajevima:

 • podaci nisu više potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni;
 • povučena je privola za obradu osobnih podataka te nema druge pravne osnove da nastavimo s obradom osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni temelj za obradu osobnih podataka privola);
 • podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove;
 • potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na temelju zakona; ili
 • prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje legitimne pravne osnove koja osobne podatke.

Ovlašteni smo odbiti zahtjev za brisanje podataka Korisnika samo u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vam u takvim slučajevima detaljno obrazložiti razloge odbijanja. Takvo pravo ograničeno je u slučaju onih Korisnika kojim je zabranjen pristup u fitness centre radi kršenja Pravila korištenja.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim okolnostima Korisnik ima pravo zatražiti da ograničimo obradu osobnih podatka, primjerice, u slučaju da Korisnik ospori točnost osobnih podataka koje imamo ili ako se prigovori obradi osobnih podataka na temelju legitimnog interesa.

Pravo na ispravak

Korisnik ima pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koje imamo. U slučaju da smo podatke podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Ovlašteni ste i zatražiti podatke o trećim osobama kojima smo ustupili netočne ili nepotpune osobne podatke. U slučaju da smatramo da nije razumno moguće postupiti po zahtjevu Korisnika, o tome ćemo obavijestiti Korisnika te ćemo obrazložiti razloge takve odluke.

Pravo na prijenos

Ako želite, ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade. Ovo pravo zapravo znači da je moguće tražiti da osobni podaci Korisnika budu ustupljeni, odnosno preneseni trećoj osobi. Kako bismo to omogućili ustupit ćemo Korisniku osobne podatke u uobičajenom, strojno čitljivom obliku tako da Korisnik osobne podatke može prenijeti trećoj osobi. Ovo pravo je primjenjivo ako je riječ: (i) o podacima koje obrađujemo automatski (bez ljudskog faktora); (ii) ako je riječ o podacima koje nam je ustupio Korisnik; i (iii) ako je riječ o podacima koje prikupljamo i obrađujemo na temelju privole ili u svrhu ispunjenja ugovora.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka Korisnika

Sukladno Vašim pravima kao Korisnika, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju ugovorne ili zakonske obveze. Osobni podaci Korisnika kojima je onemogućen pristup zbog nepoštivanja Pravila korištenja i sličnih prijestupa čuvaju se u bazi zbog zaštite drugih Korisnika. U svakom slučaju, kada se utvrdi da nam podaci o Vama više nisu potrebni te da su protekli zakonski rokovi za čuvanje takvih evidencija i podataka isti će se izbrisati.

Pravo na pritužbu

Korisnik je ovlašten podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu privatnosti i osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR – 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr


Kako nas kontaktirati

U slučaju da Korisnik želi iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju je dao za obradu osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Čuvati ćemo zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

Možete nas kontaktirati u svako doba na e-mail:

info@coach4you

Ova politika upravljanja osobnim podacima stupa na snagu 25. svibnja 2018.